Bazilišek (sezení 10.12)

Potom co Einar do meditoval, vydali sme se znovu na cestu.Nebyla moc dlouhá neboť ke stretu našich názorů došlo hned na první křižovatce já s Einarem sme chtěli jít dál po stopě a pokud možno zabít co se naskytne aby nám někdo nevpadl do zad, Gimel a Zelda chtěli jít dál hlavním tunelem tudíž se ozvalo Uzuri rozhodni to. A taky rozhodla šlo se dál hlavním tunelem.
Vstoupili sme do dalšího sálu podobnému těm předchozím. Byl plný krápníkových soch které měli jen obličeje a žádné končetiny. Vedli odsud dvě cesty, jedna úzká pěšinka a širší cesta asi tak na vůz s párem volů. Ve vstupu do chodby stála socha hevrena, byla zády do sálu , úplně odlišná odevšech předešlých. Byla velice propracovaná do sebemenších detailů, doslova to vypadalo jako by tu někdo zkameněl. Einar se ho pokoušel probrat , ale nedařilo se. Po stěnách byli hluboké rýhy jako by se tudy zkoušelo prodrat obrovské zvíře. Vzpomněl sem si na sál s rozbitýma zbraněma a zbrojí která vypadala jako by ji něco rozkousalo. Popošli sme kousek chodbou a spatřili sme ostrá světlo jako by chodba ústila někde na povrchu, ale to není možné vždyť celou dobu jdeme pořád hlouběji do skalního masivu. Zaslechli sme zvláštní bzučení, s každým naším krokem bylo slyšitelnější. Zelda se zastavila, chvíli něco hledala a pak řekla je tu past. V tom sme si všimli Einarova naprosto soustředěného a přitom nepřítomného výrazu, jako by tu s námi vůbec nebyl. Po chvíli se probral a říká „je tam obrovský sál ve kterém je několik hospodářských budov a velká pyramida. Proti ústí chodby stojí věž s katapultem a na ochozu jsou střelci, vede od tam tud ještě jedna menší chodba a tu střeží lučištníci. A na stropě jsou nějaké velké krystaly které to celé osvětlují“. Kamenné slunce pomyslel sem si, ale kde by tito tvorové přišli k našemu slunci když tu nikde není ani náznak jakékoli jiné naší práce. Mezi tím bylo rozhodnuto že je to příliš riskantní pokoušet se to dobít vzhledem k tomu že tam soudce není a že prozkoumáme druhou cestu vedoucí z předchozího sálu.
Prošli sme sálem okolo krápníkových soch a vešli do úzké chodby. Po několika krocích se před námi objevil poměrně velký zával. Vyšplhali sme se na vrchol. Před námi se rozprostíral další sál na jehož konci byla vytesána obrovská tlama před níž stáli sochy dvou lidských postav. Celé to bylo osvíceno dvěma menšími slunci. Slezli sme po závalu do sálu a pomalu se blížili k jeho opačnému konci. Během naší cesty se nad námi začal ozývat nějaký šramot. Tlama byla obrovská. Diego vykřikla Laila. Gimel se podíval na sochu pak na Lailu a řekl aspoň to máš bez práce. Ano jedna ze soch byl Diego a ta druhá byl náš soudce. K našemu údivu nebyl úplně kamenný teda byl až na oči. Pohybovali se a sledovali nás. Na stropě se začali rozsvěcet pochodně. Přiskočil sem ke slunci a zhasl ho. Přeběhl sem a zhasl sem i druhé. Začali dunět bubny. Z nitra tlamy se začalo ozývat škrábání. Gimel hodil pochodeň do tlamy a připravil se k boji. Nechoďte předemě křikl Einar. Hlas bubnů se stupňoval. V tlamě se začalo objevovat jakési zvíře se šesti nohama. Bazilišek křikl Einar. Nedívejte se mu do očí. Zvíře se k nám přibližovalo stále blíž a blíž. V tom se od kudsi objevil proud létajících kamenů a zasáhl baziliška zespodu do tlamy. Gimel s mohutným rykem vběhl mu pod nohy a sekl ho vší silo do boku. Ozvalo se zapraskání a Gimelovy kletby. Vyběhl sem stejnou cestou jako Gimel a sekl sem baziliška zespodu do břicha. Vycáklo trochu krve. Mezi tím Zelda která se záhadným způsobem objevila na vrchu kamenné tlamy uštědřila baziliškovi zásah z kuše přímo do oka. Výstřel Uzuri zasáhl přímo do tlamy. Další vystřel připravil baziliška o druhé oko a sesul se k zemi. Gimel mu uštědřil ránu za hlavu. Padlo ještě pár ran a bazilišek byl mrtev. Bubny utichli.
Rozsvítil sem slunce. Bazilišek byl obrovský. Nebylo pochyb že stopy v chodbě byli od jeho mohutných drápů. Celé jeho tělo bylo pokryto velkými šupinami které fungovali jako pancíř. V tlamě snad dvě stovky zubů ze kterých cosi odkapávalo. Vzbudilo to Einarův zájem a začal neznámou tekutinu sbírat do prázdného měchu na vodu. Gimel zase začal vyrážet zuby a odsekl si jeden dráp jako suvenýr. Já sem si vzal několik velkých šupin.
Zatím co sme rozebírali baziliška začali se na zával sypat další kameny a ze stropu na nás začali padat pochodně. Popadli sme soudce a začali utíkat. Dostali sme se přes zával a doběhli do sálu s rozbitýmy zbraněmi. Až tady sme se poprvé zastavili. Z dlouhých tyčovek sme udělali nosítka a přivázali k nim soudce aby se lépe nesl Uzuri a Zelda zatím oddychovali protože vláčely kamenná slunce která vzali z vytesané tlamy. Trochu sme oddechli a rychle šli dál. Vyšli sme ven z chodby ke stěně s provazi. Konečně venku prohlásil Gimel, mluv za sebe pomyslel sem si. Vylezli sme na horu a vytáhli soudce. Laila se na nás usmála cosi řekla a odjela do plání.
Posbírali sme věci trochu se najedli nosítka přivázali za koně a vyrazili směrem k Železným dolům.
Cesta ubíhala v klidu a celkem pohodlně. U vstupní brány do železných dolů se odehrálo tradyční divadlo že nás dovnitř se zbraněmi nepustěj a kdesi cosi. Einar to strážnému rychle a poměrně nevybíravě vysvětlil. Došli sme před radnici. Zde se odehrálo to samé a navzdory řečím sráží Einar s ledovým klidem vešel do radnice. Pochvíli vyšel ven i s Ištakem. Ten se trochu zděsil když uviděl soudce ve stavu ve kterém ho tak úplně nečekal. Přenesli sme soudce do ištakovi pracovny. Pracovna byla plná poházených papírů inu úřední šiml. Einar zatím odletěl kamsi na výzvědy vyptat se jak soudce osvobodit. Vrátil se s poněkud nelichotivými správami že s ním budeme muset do Sintaru protože jedině tam to dokážou. Vyžádali sme si tedy povoz a šli si zbalit věci. Vzal sem si od Gimela meč a vydal se s ním do kovárny. Kurňa že ten kluk ten meč musí dycky tak zmršit. Oprava mi zabrala pár hodin a když sem skončil už na mě čekali před kovárnou a že prej hned vyrážíme. Aspoň že mi nějaká dobrá duše vzala jídlo od Jarmiho.
Vyrazili sme do sintru. Myslím že tech pár dní cesty na voze bude ideální čas na to aby nám Einar řekl kde celou tu dobu byl co zažil a jak vlastně přišel ke svému novému jménu.

7 komentářů u „Bazilišek (sezení 10.12)“

Napsat komentář