Bohové na Asterionu

Bohové skutečně reálně ovlivnují chod Asterionu. Mezi lidmi se říká, že každý čin, ať zlý nebo dobrý, bude odměněn po zásluze. Bohové tak dohlížejí na chod především pomocí svých kněží. Panteon bohů je opravdu široký, a to rovnou 17-členný. Každý pak představuje a zastupuje určitou část lidského (elfského, trpasličího) odvětví, určitého principu nebo činnosti. Jen bych rád řekl, že sedmnáctka, jak ji pojmenovali, jsou lidský panteon. Ony i ostatní rasy uznávají bohy jako mocné bytosti, ale obvykle ne takovým stylem jako lidé. Obvyklejší je, že ostatní rasy si buď spojili nějakého boha ze sedmnáctky se svým „pohanským“ kultem, například Bůh Války se proměnil v Rytíře, nebo naopak si vybrali jen ty bohy, jejichž princip je jim nejbližší, například trpaslicí uznávají Kováře a podobně.

Zde je celý panteon (jména jsou lidská, ovšem mají i Arwedanská jména):Pán Světla – Aurion
Paní Hvězd
Pán Ohně
Paní Země – Mauril
Paní vod – Duril
Pán vichru
Paní úrody
Pastýř
Věrná/Žena/Manželka – Rianna
Rytíř – Gor
Panna – Estel
Učenec
Múza
Kovář – Mern
Soudce
Lovec – Tarfein
Poutník

Náboženství:

Na Asterionu zastupují bohy jejich kněží, jak je ale každý bůh jiný, tak i kněží jsou různí. Někteří se uzavírají do klášterů, jiní staví kostely a chrámy, jiní zase jen putují mezí lidmi nebo dokonce bojují v bitvách. Ovšem obecně platí, že víra v 17 se nešíří nikde násilně (asi jako na začátku křesťanství), mezi ostatními rasami existují kněží, kteří přesvědčují o víře, ale je na každém jedinci, aby se rozhodl, v co bude věřit.

Můžeme se tedy potkat s knězem téměř kdekoli, může například třímat obří kladivo uprostřed bitvy, nebo být tichou křehkou dívkou v lazaretu. Kněží mají moc vykonávat rituály a také často dělají církevní slavnosti. Při nich občas dochází k zázrakům – tu je vyléčena tahle nemoc, tu je vyroben svatý předmět a podobně. Víra a náboženství je pak hlavně mezi lidmi hluboce zakořeněna, neb každý člověk vždy hledá útěchu a pomoc.

Po celém Asterionu jsou rozesety chrámy, kostely, kapličky i různá modlitební místa, kde je ke svému bohu blízko. Kde se dá pomodlit a vyprosit si tak pomoc. Taková místa pak slouží buď ke slavnostem, nebo naopak je tam postavil někdo, kdo se chtěl kát ze svých hříchů. Ve městech i vesnicích pak jsou kostely a chrámy, kde sídlí obvykle kněží. Někteří z nich poskytují i veřejné služby, jako jsou svatby, pohřby, křest dítěte nebo zřízené nemocnice. Mnoho vojáků tak před bitvou hledá pomoc u Rytíře, nebo ženy před porodem se modlí k Věrné. I dobrodruzi občas vyhledají pomoc a mohou tak dostat požehnání před výpravou nebo pomoc s nějakou záhadnou nemocí.

Je důležité pochopit, že lidé obvykle nevěří v jednoho boha, tedy striktně. Mají jednoho oblíbence, například když jsem kovář, tak se modlím často ke Kováři za dobré výrobky a aby mi dal sílu. A existují také rituály drobné, které můžu provádět, abych si ho naklonil. Ale pokud jsem nemocen, modlím se raději k Estel, aby mi pomohla se vyléčit. Lidé uznávají celou 17ctku, jen prostě mají oblíbence. K tomu všemu je především na venkově udržován kult různých duchů, skřítků nebo šotků, spojených s přírodou, a tak místní nechávají mléko na prahu, nebo nějaké ovoce na rozcestí mezi poli, aby si tyto duchy naklonili.

Ostatní rasy se pak spíš kloní k víře v jednoho oblíbence a zbytek pomíjí. Tedy modlí se ke svému bohu, ať se děje co se děje.

V posledních letech se silně rozmáhá kult Kněží Slunce, který povyšuje Auriona Pána Světla nad ostatní bohy. Ale zatím jsou to jen ojedinělé výstřelky, a většina kněží a lidí zůstáát v klidu.

6 komentářů u „Bohové na Asterionu“

Napsat komentář