Sonické zbraně v DrD+

Jeden převzatý článek z http://itwinoviny.blogspot.cz/ nad tím, co všechno se dá v DrD+ napsat a udělat 😀

Před nedávnem Valor přišel se zajímavým nápadem: Theurgická formule Výboj umožňuje přidat modifikátor Hrom, který výboj doprovodí také zvukem. Ten je charakterizován veličinou Hlučnost, která se v bonusech spočítá jakoSíla zdroje – 2 x Vzdálenost. Zvládl by tedy theurg udělat formuli, která by vydala takový hluk, že by třeba všichni lidé ve městě ohluchli? Nebo že by se vysypaly okenní tabule? Či snad dokonce tak intenzivní zvuk, že by utvořil rázové vlny jako z granátu a shazoval nepřátele na zem? Pojďme se podívat, jak zjistit, kdy se něco takového stane.

Využijeme toho, že zvuk se měří v decibelech, což je veličina, která má sama o sobě charakter bonusu – je logaritmem energie, kterou zvuk nese. Pravidlová Hlučnost -7 odpovídá zvuku na pokraji slyšitelnosti, neboť většina lidí má Sluch 0 a průměrný hod na 2k6+ je 7. Zvuk s hlučností -5 už většina lidí zaslechne, řekněme, že je to zvuk jemně šumějícího listí. Stejně je na tom zvuk o intenzitě 10 dB. Zvýšení intenzity zvuku o 10 dB znamená změnu energie desetkrát a proto odpovídá změně bonusu hlučnosti o +20 – takže za každých 10 dB zvedneme hlučnost odpovídajícím způsobem o +20. Shrňme si to pěkně do tabulky: Pokračování textu Sonické zbraně v DrD+

Změna tabulky oprav za vzdálenost

Tabulka oprav za vzdálenost velice silně omezuje střelbu v boji ze střelných a vrhacích zbraní. Proto bude upravena tak aby hranice a postihy byly nižší. I tak je střelba na větší vzdálenost těžká a především, když o ni nepřítel ví. Tento postih je jeden z mnoha, které platí u střelby. Další jsou různé kryty protivníků nebo také střelba na pohyblivý cíl.

Jedná se o úpravu, které má podtrhnout nebezpečnost střelných a vrhacích zbraní a také zatraktivnit samotnou střelbu. Pro mě jako PJ to přinese možnost nečekaných přepadů a vyzdvihnout umění střelby. I když samozřejmě se nikdy nedostane na úroveň „přímých“ zbraní.

Je to po delší době zásah do pravidel systému. Ovšem vzhledem k našemu pojetí hry si myslím, že v podstatě nic nezmění. Vrch a střelba se tak stanou smysluplnější. Jen je nutné nezapomenout, že postihy se počítají jak pro hráče, tak pro nepřítele hráčů.

Tabulka oprav za vzdálenost:

Vzdálenost (m) Oprava
méně  5,6 +3
5,6 – 11 0
11 – 22 -1
22 – 45 -3
45 – 90 -6
90 – až SD -9

 

Specializace na …

autor: Viking, Resurrection, Gimel, Fery

Podíval se na svého soupeře a musel se usmát. Středně vysoký chlápek, žádné velké svaly a zbraň? Titěrný mečík, který držel v obou rukách. Nejlepší na tom bylo, že ho držel jako prase kvrdlačku. Oleg se podíval na svůj jedenapůlruční meč a sebejistě se usmál. Tohle nebude souboj, to bude masakr.

Proč si ten prcek tak vyskakoval, když ani neumí bojovat? Oleg přemýšlel, jak ho zneškodnit a zabít co nejrychleji. Nechtěl se zdržovat. Asi mu zkusí vyrazit meč z ruky, případně poranit ruku a pak prcka dorazit. Tím, že drží krátký meč obou rukách je velmi zranitelný.

Soupeři okolo sebe kroužili. Vysoký seveřan s jedenapůlručákem se přibližoval sebejistě. Drobnější mužík se pohyboval viditelně nejistě. Seveřan si nevšiml falešného úsměvu na rtech drobného. Čepele se srazili. Seveřanova síla byla rozhodující a drobný muž byl zatlačen o pár kroků do zadu. Oleg útočil tvrději a tvrději. Ani si nevšiml, že drobný drží meč v jedné ruce a chystá se odskočit.

Oleg stále útočil a najednou ležel na zemi a z přeseklé tepny na stehně se proudem valila krev. Drobný zasunul krátký meč do pochvy, sebejistě se na umírajícího barbara usmál a odešel pryč. V posledních vteřinách svého života Oleg přemýšlel, jak se to mohlo stát, vždyť si ani nevšiml, že drobný sekl mečem. Pokračování textu Specializace na …

Opět informace z Kilmoracku

Podnebí

Podnebí na celé severní vysočině je velice podobné. Tedy údolí, které jsou úrodná, a ukrytá před větrem. Ten je jedním z největších nepřátel a může dosahovat na planinách opravdové rychlosti. Zimní bouře jsou skutečně silné a můžou trvat i mnoho dní. Dál k severu se terén rovná, tedy ubývá údolí a kopců a terén je připomíná planinu. Vysočina je tedy takový přestupní můstek mezi planinami na severu a pobřežím na jihu. Pokračování textu Opět informace z Kilmoracku

Další informace o Kilmoracku

Toto bude neucelené povídání o všem možném co se děje kolem sevjoranů, o prostředí a zvycích.

Gorog

V něm sídlí vladyka kmene. Jedná se o dřevěné hradiště, které přísluší k vesnici. Velikost hradiště pak závisí na velikosti a síle kmene a také hlavně na autoritě a financích vladyky. Hradiště má obvykle suchý příkop, val a palisádu s ostrých kůlů. Uvnitř jsou pak obytné budovy, obvykle tvořené velkou budovou tzv. hodovní síň. V ní se pak hoduje a také vládne. K této budově patří soukromé prostory vladyky. Dále je uvnitř několik hospodářských budov, jako chlívek, kuchyň, sklad potravin a někdy i další.
Další funkcí gorogu je ochrana obyvatel při napadení. Je to takové poslední útočiště, a při útocích se hradby hemží nasranýma servjoranama, protože jim útočník drancuje vesnici. Dá se ale říct, že většina obyvatel raději zemře při obraně svého majetku, než aby se schovávala za zdmi hradiště.
Někdy gorog není přítomen vůbec, pokud je vesnice dobře bránitelná díky terénu nebo silným palisádám. Obvykle u menších vesnici ve vnitrozemí to tak je. Zde je pak zhruba uprostřed vesnice umístěná hodovní síň, ta sama o sobě poskytuje poslední útočiště při napadení. V Kilmoracku žádný Gorog nebyl, vesnice byla sice v údolí, ale strmé stěny na jedné straně, a řeka na druhé poskytovali dobré obrané postavení. Navíc silná palisáda a kamenný val, mnohokráte odrazili nepřítele.
Hodovní síň byla tedy uprostřed vesnice a měla podobu obrovského medvěda. Hlava pak byla nad vstupem a tak každý kdo procházel se musel poklonit patronovi kmene. Pokračování textu Další informace o Kilmoracku

Soustředění na akci

Jsem si vědom, že toto téma může vyvolat více otázek než odpovědí, ale nic to nemění, jen vysvětluje pojem soustředění na akci. Tedy kdy a jak lze použít. Výsledek je pak jasný – možnost hodit si kostkou dvakrát a vybrat si lepší z obou hodů.

Hned na začátku je nutné říct, že soustředění je možné provádět pouze s akcemi.

Důležitým parametrem pro definování akce je její trvání. Tedy jak dlouho bude probíhat zamýšlená akce, na kterou se připravuji. Rozlišujeme dvě následující „akce“ podle trvání.

Pokračování textu Soustředění na akci

Jak to bylo se psy

Protože jste měli přístup k vědění starších časů, prozradím jak je to se psy.

Legendy:

Psi a vlci na Asterionu samozřejmě byli odjakživa. První lidé si je osvojili a používali. Stejně tak Arvedani používali psy většinou vznešených ras, šlechtěných pro různé úkoly nebo jen pro okrasu. V podstatě se dá říct, že za doby Arvedanu byli psy asi jako u nás teď. Tedy množství ras až se v tom nikdo nevyzná, teda kromě těch co to sepisují. Ostatní rasy (elfové, trpaslici) psy nepoužívali. Elfové neměli nikdy povahu trénovat zvířata, a trpaslíkům by byli psi k ničemu. Vlci byli na Asterion také a to velmi hojně. Obávaný nepřítel a lovec v lesích a hlavně v zimě ve velkých smečkách. Pro primitivní lidskou rasu opravdu tvrdý nepřítel. Pokračování textu Jak to bylo se psy

Pohřební zvyky Ellirinnbjörnů

Ellirinnbjörnové, v obecné řeči kmen Jeskyních medvědů, se má své vesnice v na okraji severních plání ve skalnaté vysočině zvané Björntönn (Medvědí zuby). Jedna z vesnic s názvem Kilmorack leží v krytém údolí a proto je zde život o něco málo lepší než na pláních. Náhorní plošiny pokrývají pastviny pro stáda ovcí a horských koz a dole se odehrává koloběh drsného sevjoranského života. Pokračování textu Pohřební zvyky Ellirinnbjörnů