Sonické zbraně v DrD+

Jeden převzatý článek z http://itwinoviny.blogspot.cz/ nad tím, co všechno se dá v DrD+ napsat a udělat 😀

Před nedávnem Valor přišel se zajímavým nápadem: Theurgická formule Výboj umožňuje přidat modifikátor Hrom, který výboj doprovodí také zvukem. Ten je charakterizován veličinou Hlučnost, která se v bonusech spočítá jakoSíla zdroje – 2 x Vzdálenost. Zvládl by tedy theurg udělat formuli, která by vydala takový hluk, že by třeba všichni lidé ve městě ohluchli? Nebo že by se vysypaly okenní tabule? Či snad dokonce tak intenzivní zvuk, že by utvořil rázové vlny jako z granátu a shazoval nepřátele na zem? Pojďme se podívat, jak zjistit, kdy se něco takového stane.

Využijeme toho, že zvuk se měří v decibelech, což je veličina, která má sama o sobě charakter bonusu – je logaritmem energie, kterou zvuk nese. Pravidlová Hlučnost -7 odpovídá zvuku na pokraji slyšitelnosti, neboť většina lidí má Sluch 0 a průměrný hod na 2k6+ je 7. Zvuk s hlučností -5 už většina lidí zaslechne, řekněme, že je to zvuk jemně šumějícího listí. Stejně je na tom zvuk o intenzitě 10 dB. Zvýšení intenzity zvuku o 10 dB znamená změnu energie desetkrát a proto odpovídá změně bonusu hlučnosti o +20 – takže za každých 10 dB zvedneme hlučnost odpovídajícím způsobem o +20. Shrňme si to pěkně do tabulky:

Hlučnost             Důsledky
-5 (10 dB)          ševelení listů
55 (40 dB)          tichý hovor
95 (60 dB)          normální hovor
195 (110 dB)         rockový koncert
235 (130 dB)         zvuk bolí v uších
315 (170 dB)         výstřel vojenské pušky ve vzdálenosti 1 m
345 (185 dB)         většinou stačí k ohluchnutí, některá okna se rozbíjejí
365-415 (195-220 dB) zvuk zraňuje a sráží, jako rázová vlna

Základní síla formule Hrom je +10 a zvyšuje se o +5 za jeden bod náročnosti. Je vidět, že autoři nejspíš moc intenzitu zvuku nepřepočítávali a hleděli jenom na vzdálenost, na kterou je alespoň něco slyšet. Theurg na 8. úrovni může za denní náklonnost udělat zvuk se silou asi 115, když navíc výboj, který hrom provází, vůbec nebude zraňovat. Na 15. úrovni za měsíční náklonnost může udělat zvuk se silou asi 220, což také rozhodně není nijak impresivní – daleko lépe by udělal, kdyby třeba bušil sekerou do stromu. Sonickou zbraň nepostaví určitě.

V důsledku toho bych, pokud chcete zvuk počítat detailněji, navrhoval úpravu modifikátoru hrom tak, že

Síla = +90 +1/+5

Základní modifikátor hromu tedy vydá zvuk hlasitý asi jako normální hovor, což jistě není nijak přehnaně silné. Na 8. úrovni za plnou denní náklonnost bude schopen udělat pecku jako z reproduktoru rockerů s hlučností 195, která bude slyšet jako hlasitý hovor asi na 320 m a jako tichý hovor na tři kilometry. Na 15. úrovni za měsíční náklonnost by pak šel postavit hrom s hlučností 300, který bude slyšet jako tichý hovor ještě 1300 km v dálce a v bezprostřední blízkosti vysklí okna. … Tak moment! Výstřel z vojenské pušky se do dálky 1300 km určitě nenese! Pokud jste se tady zarazili, pak jste učinili zcela správně – zvuky se totiž nesou jinak na blízké vzdálenosti a jinak na ty hodně vzdálené, protože tam se nejenom rozptylují, ale navíc je pohlcuje atmosféra, rozptyluje vítr, apod. Správně je proto počítat

Hlučnost = Síla – 2 x Vzdálenost (bonus) – 2 x Vzdálenost (v kilometrech)* .

Takže tedy: Na 8. úrovni za plnou denní náklonnost bude schopen udělat pecku jako z reproduktoru rockerů s hlučností 195, která bude slyšet jako hlasitý hovor asi na 300 m a jako tichý hovor na dva a půl kilometru. Na 15. úrovni za měsíční náklonnost by pak šel postavit hrom s hlučností 300, který bude slyšet jako tichý hovor ještě 32 km v dálce a v bezprostřední blízkosti vysklí okna. Podotkněme, že v této úpravě by nejspíš takový theurg-specialista byl schopen za životní náklonnost postavit formuli, která bude tak hlučná, že obyvatelé jednoho města (možná jen dočasně) ohluchnou.

Aby byla naše úprava kompletnější, řekněme, že ohluchnutí je postižení o dvou stupních. Při zaslechnutí dostatečně silného zvuku házíme na past

Odl + 2k6+:
méně            ~ protržení bubínků, permanentní ohluchnutí
Hlučnost/5 – 65 ~ dočasné ohluchnutí
Hlučnost/5 – 35 ~ nic

Dočasné ochluchnutí má parametry: Doména = fyz., Prudkost = hodina, Zdroj = pas., Vlastnost = Odl, Nebezpečnost = 10, Velikost = 1k6, Živel = +Vz, Účinek = (!) Sluch: -Velikost

Permanentní ohluchnutí má parametry: Doména = fyz., Prudkost = den, Zdroj = def., Vlastnost = Odl, Nebezpečnost = 15, Velikost = 1k6, Živel = +Vz, Účinek = (!) Sluch: -15

 

3 komentáře u „Sonické zbraně v DrD+“

Napsat komentář